Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2019

windybaytrue
tak cholernie Cię teraz potrzebuje.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
windybaytrue
Zbuduję Ci dom, będziesz miała schron Taki szałas na hałas i zasadzę brzozę tuż za rogiem Żebyś latem miała cień..
— Bitamina
Reposted fromtogether-forever together-forever
windybaytrue
2995 ca01 390
Reposted fromhare hare
windybaytrue
3039 c947 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
3038 a8ed 390
Reposted fromsoftboi softboi

February 22 2019

windybaytrue

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Reposted fromkrn krn
windybaytrue
2759 b8ad 390
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate

February 19 2019

windybaytrue
Można milczeć i milczeniem ranić kogoś...
— Jan Twardowski
Reposted fromkrn krn

February 17 2019

windybaytrue
Jeśli coś kochasz, puść to wolno. Kiedy do Ciebie wróci, jest Twoje. Jeśli nie, nigdy Twoje nie było.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromnatelle natelle

February 10 2019

windybaytrue
5645 6b82 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
5710 1b7c 390
Reposted fromrosejalea rosejalea
windybaytrue
6004 1ae9 390
Reposted fromaletodelio aletodelio
windybaytrue
 Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie
windybaytrue
 Bo szczęście właśnie na tym polega. Akceptować siebie na tyle, żeby nie pozwolić innym na ocenianie i określanie, kim masz być. Ty masz wiedzieć, kim chcesz być. 
— Sławek Uniatowski dla magazynu "Miasto kobiet", lipiec 2018
Reposted fromlovvie lovvie
windybaytrue
 Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze. 
— Michael Nast
Reposted fromlovvie lovvie
windybaytrue
6383 d800 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
windybaytrue
6498 0ce7 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
6532 d2cb 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
windybaytrue
6173 c238 390
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl