Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

windybaytrue
9913 ebf1 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda

September 15 2017

windybaytrue
Wszyscy powinniśmy przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież każdy z nas zwycięża ten świat.
— R.J. Palacio – Cud chłopak
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

August 12 2017

windybaytrue
4520 4835 390
windybaytrue
Reposted fromFlau Flau

August 11 2017

windybaytrue
6002 3b4f 390
Reposted fromkobiety kobiety

August 10 2017

2460 6fc8 390
Reposted fromhawke hawke

August 09 2017

windybaytrue
2318 28cd 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda

August 07 2017

windybaytrue
Reposted fromnoticeable noticeable

August 06 2017

windybaytrue
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Reposted fromKasujetojuz Kasujetojuz
windybaytrue
5391 553c 390
No jak...?
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
windybaytrue
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig
windybaytrue

August 05 2017

windybaytrue
4503 7d81 390
Reposted fromNemesis86 Nemesis86
windybaytrue
4507 655f 390
Reposted fromkagiebe kagiebe

August 03 2017

windybaytrue
0874 e619
Reposted fromrol rol viabanitka banitka

August 02 2017

windybaytrue
0902 07f4 390
Reposted fromSilverMoth SilverMoth
windybaytrue
0931 4450 390
Reposted fromscorpix scorpix
windybaytrue
0935 71dd 390
Reposted fromscorpix scorpix
windybaytrue
I always want more, with you.
— E. L. James
Reposted fromimaybebad imaybebad
windybaytrue
Bo można tęsknić za kimś, kto zrobił Ci krzywdę, kto wylał na Ciebie sto litrów jadu, kto pod skórę wkładał słowa jak gwoździe. Można tęsknić za kimś, kto kochał, ale nie potrafił tej miłości wyrazić. Za kimś kto był od zawsze. Przytulał.. Można tęsknić (...)
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl