Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

windybaytrue
6126 239f 390
Tags: #Budapest
Reposted byarrrrrrrrfoumyszkaminnieSkydelantoganjacoeurinaponurykosiarzneupshMartwa13robints

March 26 2019

4601 b15d 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viasoftboi softboi
windybaytrue
2301 d9b8 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoftboi softboi
windybaytrue
5025 374a 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
5071 78ad 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
Reposted fromshakeme shakeme
windybaytrue
6753 0312 390
Reposted fromtogether-forever together-forever
windybaytrue
6790 692c 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
6792 ea22 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
7091 f05a 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
windybaytrue
"Ile razy masz ochotę kogoś krytykować (...) przypomnij sobie, że nie wszyscy ludzie na tym świecie mieli takie możliwości jak ty.
— Francis Scott Fitzgerald
Reposted frominto-black into-black
windybaytrue
6980 7e03 390
Reposted fromsoftboi softboi
windybaytrue
6984 44a5 390
Reposted fromsoftboi softboi

March 25 2019

windybaytrue
6563 93a7 390
Reposted fromagatiszka agatiszka
windybaytrue
R: You look great. I uh... I hate that.
C: Sorry. Thanks.
— Friends 1x2
Reposted fromresort resort
windybaytrue
6762 21e3 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
windybaytrue
Joey: Dlaczego musisz z nią zrywać? Bądź mężczyzną... po prostu przestań dzwonić.
— Friends 1x5
Reposted fromresort resort
windybaytrue
6768 69b7 390
sometimes
Reposted fromsponzy sponzy

March 23 2019

windybaytrue
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to Twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromlovvie lovvie
windybaytrue
5017 e0b6 390
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl