Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

windybaytrue
1673 00f9 390
Reposted fromRowena Rowena
windybaytrue
1674 6e77 390
Reposted fromRowena Rowena
windybaytrue
1677 43cb 390
Reposted fromRowena Rowena

November 01 2018

windybaytrue
Rozstaliśmy się bez prawdziwego rozstania, żyliśmy razem, nie będąc razem.
— Gregoire Delacourt - Pisarz rodzinny
Reposted fromstrangeee strangeee
windybaytrue
7659 1ca8 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
windybaytrue
7660 bf7e 390
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
windybaytrue
windybaytrue
Nie to jest ważne, co nas w życiu spotyka, tylko co z tym, co nas spotyka, zrobimy.
Reposted fromsurykatka surykatka

October 28 2018

windybaytrue
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaupinthesky upinthesky
windybaytrue
Tyle rzeczy do powiedzenia. Do przeproszenia i poproszenia. Setki wiadomości napisanych i usuniętych przed wysłaniem. Tylko po to, żeby się nie przyznać jak się tęskni.
Reposted fromdreamsneverdie dreamsneverdie
windybaytrue
4615 914a 390
Reposted fromyikes yikes

October 25 2018

4458 e184 390
Reposted frombrumous brumous viapuszkamileny puszkamileny
windybaytrue
3661 4350 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viapuszkamileny puszkamileny

October 21 2018

windybaytrue
8694 f430 390
Reposted fromlovesweets lovesweets
windybaytrue
8722 7d1e 390
Reposted fromoll oll

October 13 2018

windybaytrue
      Kiedy sięgasz do gwiazd, być może nie dotkniesz żadnej z nich, ale na pewno nie skończysz z garściami pełnymi błota
— Leo Burnett
Reposted fromavooid avooid
windybaytrue
Nie potrafię wejść w relację partnerską. Albo jestem totalnie zależna, uległa i czekam aż się za mnie zadecyduje i pokieruje moim życiem albo się buntuję, chcę rządzić, czuję się pokrzywdzona, mam poczucie wyższości. Ze skrajności w skrajność.
— Anka Mrówczyńska-Psychiatryk
Reposted frompastelowe pastelowe

October 07 2018

windybaytrue
8691 d6b9 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney

August 06 2018

windybaytrue
0646 6d19 390

July 19 2018

windybaytrue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl