Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

6095 d642 390
Reposted fromtosiaa tosiaa
6254 f693 390

wardens-oath:

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

this is called a pigpen cipher!

Reposted fromphantastikgirlande phantastikgirlande
6088 aa60 390
Reposted fromtosiaa tosiaa

April 20 2017

windybaytrue
3996 04f1 390
Reposted fromlaters laters
windybaytrue
4001 695d 390
Reposted fromlaters laters
windybaytrue
2249 5304 390
Reposted fromlaters laters
windybaytrue
2301 3132 390
Reposted fromsarenkabeznozek sarenkabeznozek

April 19 2017

windybaytrue
“ Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie. ”
— Truman Capote

April 18 2017

windybaytrue
Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromhelven helven
windybaytrue
Nie ma rzeczy bar­dziej niewiary­god­nej od rzeczy­wis­tości.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromhelven helven
windybaytrue
1498 7797 390
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

April 17 2017

windybaytrue
Kiedyś pewien mężczyzna powiedział mi, że się mnie boi. Spytałam go "Dlaczego?", on odpowiedział: "Bo nie potrzebujesz nikogo".
Reposted fromsiostrzanakalka siostrzanakalka
8869 eec1 390
Reposted fromkateargent kateargent
windybaytrue
0049 e06c 390
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
windybaytrue
9122 4f8f 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling
windybaytrue
9378 5d92 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling
windybaytrue
8909 4b15 390
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling

April 16 2017

windybaytrue
A dream is not reality but who's to say which is which? 
Reposted fromzuzannag zuzannag
windybaytrue
Oh, I'm afraid of the things in my brain
But we can stay here
And laugh away the fear.
— Dodie Clark "Intertwined"
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
windybaytrue
0473 2cc5 390
Reposted byarrrrrrrr arrrrrrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl