Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

windybaytrue
0646 6d19 390

July 19 2018

windybaytrue
windybaytrue
Czasem zdarza mi się robić rzeczy tylko po to, żeby móc je powspominać.
— Taco Hemingway (wywiad z Markiem Fall)
Reposted fromPatiszon Patiszon
windybaytrue
 Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromlovvie lovvie
windybaytrue
3903 fcfd 390
Reposted fromzimt89 zimt89

July 18 2018

windybaytrue
4559 a4aa 390
windybaytrue
Szczęście żonatego mężczyzny zależy od kobiet, których nie poślubił
— Hilary Norman
Reposted frommessinhead messinhead
windybaytrue
7100 294a 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind

July 17 2018

windybaytrue
2968 bf62 390
Reposted fromoll oll

July 06 2018

windybaytrue
0916 c629 390
Reposted fromCarridwen Carridwen

June 30 2018

windybaytrue
7276 67ec 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 13 2018

windybaytrue
Miej nawet mały rozum, ale swój.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
windybaytrue
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C., Brud
Reposted fromthesmajl thesmajl
windybaytrue
5362 36ae 390
Reposted fromthesmajl thesmajl
windybaytrue
windybaytrue
5538 06e1 390
Reposted fromboli boli

April 07 2018

windybaytrue
8170 7792 390
dance
Reposted fromsponzy sponzy
windybaytrue
7838 d869 390
Reposted fromseaweed seaweed
windybaytrue
8056 b8cc 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

April 05 2018

windybaytrue
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
Reposted fromhelven helven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl