Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

windybaytrue
4845 3d40 390
Reposted fromipo ipo
windybaytrue
4893 ca1a 390
Reposted fromagatiszka agatiszka

August 20 2019

windybaytrue
i nie kochasz bo jeśli byś czuł  coś, cokolwiek to byś ujawnił  swoją obecność  choćby w snach
— najmniejszy moment miłości
Reposted fromaisajo aisajo
windybaytrue
4510 d994 390
#sezamestreet
Reposted byarrrrrrrr arrrrrrrr

August 19 2019

windybaytrue
Może się spotkamy znów po kilku latach
Może właśnie tutaj lub na końcu świata
Będziesz wtedy inna - ja wciąż taki sam
Może nam się uda zacząć jeszcze raz

August 18 2019

windybaytrue
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viakinufa kinufa
windybaytrue
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viakinufa kinufa
windybaytrue
windybaytrue

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo viakinufa kinufa
windybaytrue
Wszystko było wspaniale, bo przecież u każdego „wspaniale” wygląda mniej więcej tak samo.
A potem wszystko zaczęło się pieprzyć, co jest dużo ciekawsze, bo u każdego wszystko zaczyna się pieprzyć odrobinę inaczej.
— Żulczyk, Instytut
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

August 03 2019

windybaytrue
Wciąż się trzęsę o ciebie, czy świat cię nie złamie. Bo łamie właśnie twardych. Miękkich złamać się nie da, wiesz, oni się zawsze ugną.
— Małgorzata Musierowicz "Ciotka Zgryzotka"
Reposted frompasazerka pasazerka viaarrrrrrrr arrrrrrrr

August 01 2019

windybaytrue
2517 22af 390
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
windybaytrue
2515 4968 390
Reposted fromxsneakyx xsneakyx

July 21 2019

windybaytrue
Boże, daj mi kogoś kto się o mnie zatroszczy
Reposted fromja-sowa ja-sowa

July 19 2019

windybaytrue
- Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami. - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje, tylko wciąga do środka.
- Drogie dziecko - powiedziała Mama Muminka - Tatuś wie, co robi. - Ja myślę, że nie wie- rzekła wprost Mała Mi. - Wcale nie wie. A wy wiecie? - Tak naprawdę to nie - musiała przyznać Mama.
— Tatuś Muminka i morze
Reposted fromdjLangley djLangley

July 17 2019

windybaytrue
6711 f5a0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrrrrrrr arrrrrrrr

July 16 2019

windybaytrue
1360 fb35 390
Reposted fromJustVicky JustVicky
windybaytrue
WSZECHŚWIAT
Miłość jest wtedy, gdy mając do dyspozycji cały wszechświat nadal chcemy spędzać czas we dwoje.
— znalezione
Reposted fromresort resort
windybaytrue
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C - Brud
Reposted fromresort resort
windybaytrue
IKAR
W życiu warto być z kimś, kto dodaje Ci skrzydeł, a nie podcina Ci je za plecami.
— znalezione
Reposted fromresort resort
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl