Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

windybaytrue
Nigdy z Ciebie nie zrezygnuje.
— Bóg
Reposted fromupinthesky upinthesky
windybaytrue

May 23 2017

windybaytrue
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Wzgórze Psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaKisune Kisune
windybaytrue
Reposted frombluuu bluuu viapuszkamileny puszkamileny
windybaytrue
8209 c896 390
Reposted fromdusix dusix

May 22 2017

windybaytrue
Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie. I pójdę, i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie.
— Danuta Wawiłow "Wędrówka
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

May 21 2017

5469 00ea 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld
windybaytrue
5237 2ec3 390
Reposted fromkyte kyte
windybaytrue
5645 eeab 390
Reposted frommslexi mslexi

May 19 2017

windybaytrue
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaupinthesky upinthesky
windybaytrue
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaupinthesky upinthesky

May 15 2017

windybaytrue
"Skoro czujesz coś do dziewczyny, która ewidentnie czuje coś do ciebie, dlaczego pozwalasz jej się wymknąć?"
—  Jay Crownover

May 12 2017

windybaytrue
8638 eca4 390
Reposted bypieriestrojka pieriestrojka

May 11 2017

windybaytrue
Pracuj nad sukcesem w ciszy. Niech krzyczą za ciebie twoje osiągnięcia.
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje
windybaytrue
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl

May 10 2017

windybaytrue

May 09 2017

windybaytrue
9118 ab46
Reposted fromipo ipo
windybaytrue
zakochałam się w gwiazdach przez Ciebie...
— a.
Reposted fromseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl