Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

windybaytrue
3546 2115 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaarrrrrrrr arrrrrrrr

February 02 2020

windybaytrue
5848 e627 390
Reposted fromcvx cvx
windybaytrue
7846 5c2b 390
Reposted fromexistential existential
windybaytrue
0524 97ac 390
Reposted fromtakeitharder takeitharder
windybaytrue
0528 0cda 390
Reposted fromtakeitharder takeitharder

January 31 2020

3426 df6e 390
Reposted fromfreakish freakish viaarrrrrrrr arrrrrrrr

January 26 2020

windybaytrue
6595 5f33 390
Reposted frommiischa miischa
windybaytrue
7628 a6eb 390
Reposted fromexistential existential

January 19 2020

windybaytrue
3987 3c64 390
Reposted fromxawery xawery
windybaytrue
0789 1726 390
Reposted frommiischa miischa
windybaytrue
Chciałabym go zapytać, dlaczego mnie tak podle zostawił. I dlaczego mi nie powiedział z jakiego powodu. Dla kobiety to ogromnie ważne wiedzieć.  Ta wiedza, dlaczego mężczyzna nagle postanawia odebrać kobiecie swoją uwagę, czułość i opiekę wartość w sobie ogromną niesie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromantarctic-thermos antarctic-thermos
windybaytrue
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
windybaytrue
Zacznij się otaczać ludźmi którzy w Ciebie wierzą. Tego typu grono bliskich staje się budulcem i spoiwem motywującym do działania. Napędem, który działa w momencie, kiedy Twoje lęki podświadomie zaciagają ręczny hamulec.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
windybaytrue
1244 cf7d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

January 18 2020

windybaytrue
8840 39a9 390
- Victoria Helen Stone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
windybaytrue
Wcześniej nie wiedziałem, że w milczeniu można tak wyraźnie usłyszeć czyjś głos.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
windybaytrue
0250 cc7b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
windybaytrue
3856 6ea4 390
Reposted fromipo ipo
windybaytrue
8296 e143 390
Reposted fromkarahippie karahippie
windybaytrue
8395 15f4 390
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl